flabbergast's eagle files
Nelze vybrat více než 25 témat Téma musí začínat písmenem nebo číslem, může obsahovat pomlčky („-“) a může být dlouhé až 35 znaků.

little2wire.brd 62KB


 1. <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
 2. <!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
 3. <eagle version="7.2.0">
 4. <drawing>
 5. <settings>
 6. <setting alwaysvectorfont="no"/>
 7. <setting verticaltext="up"/>
 8. </settings>
 9. <grid distance="0.005" unitdist="inch" unit="inch" style="lines" multiple="1" display="yes" altdistance="0.025" altunitdist="inch" altunit="inch"/>
 10. <layers>
 11. <layer number="1" name="Top" color="4" fill="1" visible="yes" active="yes"/>
 12. <layer number="16" name="Bottom" color="1" fill="1" visible="yes" active="yes"/>
 13. <layer number="17" name="Pads" color="2" fill="1" visible="yes" active="yes"/>
 14. <layer number="18" name="Vias" color="2" fill="1" visible="yes" active="yes"/>
 15. <layer number="19" name="Unrouted" color="6" fill="1" visible="yes" active="yes"/>
 16. <layer number="20" name="Dimension" color="15" fill="1" visible="yes" active="yes"/>
 17. <layer number="21" name="tPlace" color="7" fill="1" visible="yes" active="yes"/>
 18. <layer number="22" name="bPlace" color="6" fill="1" visible="yes" active="yes"/>
 19. <layer number="23" name="tOrigins" color="15" fill="1" visible="yes" active="yes"/>
 20. <layer number="24" name="bOrigins" color="15" fill="1" visible="yes" active="yes"/>
 21. <layer number="25" name="tNames" color="7" fill="1" visible="yes" active="yes"/>
 22. <layer number="26" name="bNames" color="7" fill="1" visible="yes" active="yes"/>
 23. <layer number="27" name="tValues" color="7" fill="1" visible="yes" active="yes"/>
 24. <layer number="28" name="bValues" color="7" fill="1" visible="yes" active="yes"/>
 25. <layer number="29" name="tStop" color="7" fill="3" visible="no" active="yes"/>
 26. <layer number="30" name="bStop" color="7" fill="6" visible="no" active="yes"/>
 27. <layer number="31" name="tCream" color="7" fill="4" visible="no" active="yes"/>
 28. <layer number="32" name="bCream" color="7" fill="5" visible="no" active="yes"/>
 29. <layer number="33" name="tFinish" color="6" fill="3" visible="no" active="yes"/>
 30. <layer number="34" name="bFinish" color="6" fill="6" visible="no" active="yes"/>
 31. <layer number="35" name="tGlue" color="7" fill="4" visible="no" active="yes"/>
 32. <layer number="36" name="bGlue" color="7" fill="5" visible="no" active="yes"/>
 33. <layer number="37" name="tTest" color="7" fill="1" visible="no" active="yes"/>
 34. <layer number="38" name="bTest" color="7" fill="1" visible="no" active="yes"/>
 35. <layer number="39" name="tKeepout" color="4" fill="11" visible="yes" active="yes"/>
 36. <layer number="40" name="bKeepout" color="1" fill="11" visible="yes" active="yes"/>
 37. <layer number="41" name="tRestrict" color="4" fill="10" visible="yes" active="yes"/>
 38. <layer number="42" name="bRestrict" color="1" fill="10" visible="yes" active="yes"/>
 39. <layer number="43" name="vRestrict" color="2" fill="10" visible="yes" active="yes"/>
 40. <layer number="44" name="Drills" color="7" fill="1" visible="no" active="yes"/>
 41. <layer number="45" name="Holes" color="7" fill="1" visible="no" active="yes"/>
 42. <layer number="46" name="Milling" color="3" fill="1" visible="no" active="yes"/>
 43. <layer number="47" name="Measures" color="7" fill="1" visible="no" active="yes"/>
 44. <layer number="48" name="Document" color="7" fill="1" visible="yes" active="yes"/>
 45. <layer number="49" name="Reference" color="7" fill="1" visible="yes" active="yes"/>
 46. <layer number="50" name="dxf" color="7" fill="1" visible="no" active="no"/>
 47. <layer number="51" name="tDocu" color="7" fill="1" visible="yes" active="yes"/>
 48. <layer number="52" name="bDocu" color="7" fill="1" visible="yes" active="yes"/>
 49. <layer number="53" name="tGND_GNDA" color="7" fill="9" visible="no" active="no"/>
 50. <layer number="54" name="bGND_GNDA" color="1" fill="9" visible="no" active="no"/>
 51. <layer number="56" name="wert" color="7" fill="1" visible="no" active="no"/>
 52. <layer number="57" name="tCAD" color="7" fill="1" visible="no" active="no"/>
 53. <layer number="60" name="Board" color="7" fill="1" visible="no" active="no"/>
 54. <layer number="90" name="Modules" color="5" fill="1" visible="no" active="no"/>
 55. <layer number="91" name="Nets" color="2" fill="1" visible="no" active="no"/>
 56. <layer number="92" name="Busses" color="1" fill="1" visible="no" active="no"/>
 57. <layer number="93" name="Pins" color="2" fill="1" visible="no" active="no"/>
 58. <layer number="94" name="Symbols" color="4" fill="1" visible="no" active="no"/>
 59. <layer number="95" name="Names" color="7" fill="1" visible="no" active="no"/>
 60. <layer number="96" name="Values" color="7" fill="1" visible="no" active="no"/>
 61. <layer number="97" name="Info" color="7" fill="1" visible="no" active="no"/>
 62. <layer number="98" name="Guide" color="6" fill="1" visible="no" active="no"/>
 63. <layer number="99" name="SpiceOrder" color="7" fill="1" visible="no" active="no"/>
 64. <layer number="100" name="Muster" color="7" fill="1" visible="no" active="no"/>
 65. <layer number="101" name="Patch_Top" color="12" fill="4" visible="yes" active="yes"/>
 66. <layer number="102" name="Vscore" color="7" fill="1" visible="yes" active="yes"/>
 67. <layer number="103" name="tMap" color="7" fill="1" visible="yes" active="yes"/>
 68. <layer number="104" name="Name" color="16" fill="1" visible="yes" active="yes"/>
 69. <layer number="105" name="tPlate" color="7" fill="1" visible="yes" active="yes"/>
 70. <layer number="106" name="bPlate" color="7" fill="1" visible="yes" active="yes"/>
 71. <layer number="107" name="Crop" color="7" fill="1" visible="yes" active="yes"/>
 72. <layer number="108" name="tplace-old" color="10" fill="1" visible="yes" active="yes"/>
 73. <layer number="109" name="ref-old" color="11" fill="1" visible="yes" active="yes"/>
 74. <layer number="110" name="fp0" color="7" fill="1" visible="yes" active="yes"/>
 75. <layer number="111" name="LPC17xx" color="7" fill="1" visible="yes" active="yes"/>
 76. <layer number="112" name="tSilk" color="7" fill="1" visible="yes" active="yes"/>
 77. <layer number="113" name="IDFDebug" color="7" fill="1" visible="yes" active="yes"/>
 78. <layer number="116" name="Patch_BOT" color="9" fill="4" visible="yes" active="yes"/>
 79. <layer number="117" name="mPads" color="7" fill="1" visible="yes" active="yes"/>
 80. <layer number="118" name="Rect_Pads" color="7" fill="1" visible="no" active="no"/>
 81. <layer number="119" name="mUnrouted" color="7" fill="1" visible="yes" active="yes"/>
 82. <layer number="120" name="Descript" color="7" fill="1" visible="yes" active="yes"/>
 83. <layer number="121" name="_tsilk" color="7" fill="1" visible="yes" active="yes"/>
 84. <layer number="122" name="_bsilk" color="7" fill="1" visible="yes" active="yes"/>
 85. <layer number="123" name="tTestmark" color="7" fill="1" visible="yes" active="yes"/>
 86. <layer number="124" name="bTestmark" color="7" fill="1" visible="yes" active="yes"/>
 87. <layer number="125" name="_tNames" color="7" fill="1" visible="yes" active="yes"/>
 88. <layer number="126" name="_bNames" color="7" fill="1" visible="yes" active="yes"/>
 89. <layer number="127" name="_tValues" color="7" fill="1" visible="yes" active="yes"/>
 90. <layer number="128" name="_bValues" color="7" fill="1" visible="yes" active="yes"/>
 91. <layer number="129" name="mtStop" color="7" fill="1" visible="yes" active="yes"/>
 92. <layer number="130" name="mbStop" color="7" fill="1" visible="yes" active="yes"/>
 93. <layer number="131" name="tAdjust" color="7" fill="1" visible="yes" active="yes"/>
 94. <layer number="132" name="bAdjust" color="7" fill="1" visible="yes" active="yes"/>
 95. <layer number="133" name="mtFinish" color="7" fill="1" visible="yes" active="yes"/>
 96. <layer number="134" name="mbFinish" color="7" fill="1" visible="yes" active="yes"/>
 97. <layer number="135" name="mtGlue" color="7" fill="1" visible="yes" active="yes"/>
 98. <layer number="136" name="mbGlue" color="7" fill="1" visible="yes" active="yes"/>
 99. <layer number="137" name="mtTest" color="7" fill="1" visible="yes" active="yes"/>
 100. <layer number="138" name="mbTest" color="7" fill="1" visible="yes" active="yes"/>
 101. <layer number="139" name="mtKeepout" color="7" fill="1" visible="yes" active="yes"/>
 102. <layer number="140" name="mbKeepout" color="7" fill="1" visible="yes" active="yes"/>
 103. <layer number="141" name="mtRestrict" color="7" fill="1" visible="yes" active="yes"/>
 104. <layer number="142" name="mbRestrict" color="7" fill="1" visible="yes" active="yes"/>
 105. <layer number="143" name="mvRestrict" color="7" fill="1" visible="yes" active="yes"/>
 106. <layer number="144" name="Drill_legend" color="7" fill="1" visible="yes" active="yes"/>
 107. <layer number="145" name="mHoles" color="7" fill="1" visible="yes" active="yes"/>
 108. <layer number="146" name="mMilling" color="7" fill="1" visible="yes" active="yes"/>
 109. <layer number="147" name="mMeasures" color="7" fill="1" visible="yes" active="yes"/>
 110. <layer number="148" name="mDocument" color="7" fill="1" visible="yes" active="yes"/>
 111. <layer number="149" name="mReference" color="7" fill="1" visible="yes" active="yes"/>
 112. <layer number="150" name="Notes" color="7" fill="1" visible="yes" active="yes"/>
 113. <layer number="151" name="HeatSink" color="7" fill="1" visible="yes" active="yes"/>
 114. <layer number="152" name="_bDocu" color="7" fill="1" visible="yes" active="yes"/>
 115. <layer number="153" name="FabDoc1" color="7" fill="1" visible="yes" active="yes"/>
 116. <layer number="154" name="FabDoc2" color="7" fill="1" visible="yes" active="yes"/>
 117. <layer number="155" name="FabDoc3" color="7" fill="1" visible="yes" active="yes"/>
 118. <layer number="191" name="mNets" color="7" fill="1" visible="yes" active="yes"/>
 119. <layer number="192" name="mBusses" color="7" fill="1" visible="yes" active="yes"/>
 120. <layer number="193" name="mPins" color="7" fill="1" visible="yes" active="yes"/>
 121. <layer number="194" name="mSymbols" color="7" fill="1" visible="yes" active="yes"/>
 122. <layer number="195" name="mNames" color="7" fill="1" visible="yes" active="yes"/>
 123. <layer number="196" name="mValues" color="7" fill="1" visible="yes" active="yes"/>
 124. <layer number="199" name="Contour" color="7" fill="1" visible="yes" active="yes"/>
 125. <layer number="200" name="200bmp" color="1" fill="10" visible="yes" active="yes"/>
 126. <layer number="201" name="201bmp" color="2" fill="10" visible="yes" active="yes"/>
 127. <layer number="202" name="202bmp" color="3" fill="10" visible="yes" active="yes"/>
 128. <layer number="203" name="203bmp" color="4" fill="10" visible="yes" active="yes"/>
 129. <layer number="204" name="204bmp" color="5" fill="10" visible="yes" active="yes"/>
 130. <layer number="205" name="205bmp" color="6" fill="10" visible="yes" active="yes"/>
 131. <layer number="206" name="206bmp" color="7" fill="10" visible="yes" active="yes"/>
 132. <layer number="207" name="207bmp" color="8" fill="10" visible="yes" active="yes"/>
 133. <layer number="208" name="208bmp" color="9" fill="10" visible="yes" active="yes"/>
 134. <layer number="209" name="209bmp" color="7" fill="1" visible="yes" active="yes"/>
 135. <layer number="210" name="210bmp" color="7" fill="1" visible="yes" active="yes"/>
 136. <layer number="211" name="211bmp" color="7" fill="1" visible="yes" active="yes"/>
 137. <layer number="212" name="212bmp" color="7" fill="1" visible="yes" active="yes"/>
 138. <layer number="213" name="213bmp" color="7" fill="1" visible="yes" active="yes"/>
 139. <layer number="214" name="214bmp" color="7" fill="1" visible="yes" active="yes"/>
 140. <layer number="215" name="215bmp" color="7" fill="1" visible="yes" active="yes"/>
 141. <layer number="216" name="216bmp" color="7" fill="1" visible="yes" active="yes"/>
 142. <layer number="217" name="217bmp" color="18" fill="1" visible="no" active="no"/>
 143. <layer number="218" name="218bmp" color="19" fill="1" visible="no" active="no"/>
 144. <layer number="219" name="219bmp" color="20" fill="1" visible="no" active="no"/>
 145. <layer number="220" name="220bmp" color="21" fill="1" visible="no" active="no"/>
 146. <layer number="221" name="221bmp" color="22" fill="1" visible="no" active="no"/>
 147. <layer number="222" name="222bmp" color="23" fill="1" visible="no" active="no"/>
 148. <layer number="223" name="223bmp" color="24" fill="1" visible="no" active="no"/>
 149. <layer number="224" name="224bmp" color="25" fill="1" visible="no" active="no"/>
 150. <layer number="231" name="Eagle3D_PG1" color="7" fill="1" visible="no" active="no"/>
 151. <layer number="232" name="Eagle3D_PG2" color="7" fill="1" visible="no" active="no"/>
 152. <layer number="233" name="Eagle3D_PG3" color="7" fill="1" visible="no" active="no"/>
 153. <layer number="248" name="Housing" color="7" fill="1" visible="yes" active="yes"/>
 154. <layer number="249" name="Edge" color="7" fill="1" visible="yes" active="yes"/>
 155. <layer number="250" name="Descript" color="3" fill="1" visible="no" active="no"/>
 156. <layer number="251" name="SMDround" color="12" fill="11" visible="no" active="no"/>
 157. <layer number="254" name="cooling" color="7" fill="1" visible="yes" active="yes"/>
 158. <layer number="255" name="PART_" color="7" fill="1" visible="yes" active="yes"/>
 159. </layers>
 160. <board>
 161. <plain>
 162. <wire x1="3.937" y1="4.572" x2="4.318" y2="4.191" width="0.127" layer="20"/>
 163. <wire x1="4.318" y1="4.191" x2="29.464" y2="4.191" width="0.127" layer="20"/>
 164. <wire x1="29.464" y1="4.191" x2="29.845" y2="4.572" width="0.127" layer="20"/>
 165. <wire x1="29.845" y1="4.572" x2="29.845" y2="15.748" width="0.127" layer="20"/>
 166. <wire x1="29.845" y1="15.748" x2="29.464" y2="16.129" width="0.127" layer="20"/>
 167. <wire x1="29.464" y1="16.129" x2="4.318" y2="16.129" width="0.127" layer="20"/>
 168. <wire x1="4.318" y1="16.129" x2="3.937" y2="15.748" width="0.127" layer="20"/>
 169. <wire x1="3.937" y1="15.748" x2="3.937" y2="4.572" width="0.127" layer="20"/>
 170. <text x="14.986" y="9.144" size="0.8128" layer="21" font="vector">6
 171. 8</text>
 172. <text x="20.066" y="6.096" size="0.8128" layer="21" font="vector" rot="R90">1
 173. 5</text>
 174. <text x="27.178" y="13.462" size="0.8128" layer="21" font="vector">gnd</text>
 175. <text x="27.178" y="8.382" size="0.8128" layer="21" font="vector" ratio="10">vcc</text>
 176. <text x="27.178" y="10.922" size="0.8128" layer="21" font="vector" ratio="10">0mo</text>
 177. <text x="29.083" y="10.922" size="0.8128" layer="22" font="vector" rot="SMR0">2ck</text>
 178. <text x="29.083" y="13.462" size="0.8128" layer="22" font="vector" ratio="10" rot="SMR0">5rs</text>
 179. <text x="16.129" y="11.303" size="0.8128" layer="22" font="vector" rot="SMR0">pwr</text>
 180. <text x="13.462" y="9.779" size="0.8128" layer="22" font="vector" rot="SMR0">5</text>
 181. <text x="18.669" y="9.779" size="0.8128" layer="22" font="vector" rot="SMR0">3.3</text>
 182. <text x="28.956" y="8.382" size="0.8128" layer="22" font="vector" ratio="10" rot="SMR0">1mi</text>
 183. <text x="25.4" y="9.779" size="0.8128" layer="22" font="vector" rot="SMR0">AMS1117</text>
 184. <text x="20.32" y="11.43" size="0.8128" layer="21" font="vector"> AT
 185. TINY
 186. 85</text>
 187. <text x="5.461" y="4.572" size="0.8128" layer="21" font="vector">little wire</text>
 188. <text x="8.763" y="4.826" size="0.8128" layer="21" font="vector">2</text>
 189. <text x="28.194" y="4.445" size="0.8128" layer="22" font="vector" rot="SMR0">(c) 2015 flabbergast</text>
 190. <text x="16.383" y="6.858" size="0.8128" layer="22" font="vector" rot="SMR270">1</text>
 191. <text x="16.764" y="12.319" size="0.8128" layer="22" font="vector" rot="SMR0">2</text>
 192. <text x="23.876" y="8.509" size="0.8128" layer="21" font="vector">0</text>
 193. </plain>
 194. <libraries>
 195. <library name="flabbergast">
 196. <packages>
 197. <package name="SOD-323">
 198. <wire x1="-0.9" y1="0.65" x2="-0.5" y2="0.65" width="0.2032" layer="21"/>
 199. <wire x1="-0.5" y1="0.65" x2="0.9" y2="0.65" width="0.2032" layer="21"/>
 200. <wire x1="-0.9" y1="-0.65" x2="-0.5" y2="-0.65" width="0.2032" layer="21"/>
 201. <wire x1="-0.5" y1="-0.65" x2="0.9" y2="-0.65" width="0.2032" layer="21"/>
 202. <wire x1="-0.5" y1="0.65" x2="-0.5" y2="-0.65" width="0.2032" layer="21"/>
 203. <smd name="C" x="-1.15" y="0" dx="0.63" dy="0.83" layer="1"/>
 204. <smd name="A" x="1.15" y="0" dx="0.63" dy="0.83" layer="1"/>
 205. <text x="-0.889" y="1.016" size="0.4064" layer="25">&gt;NAME</text>
 206. <text x="-1.016" y="-1.397" size="0.4064" layer="27">&gt;VALUE</text>
 207. </package>
 208. <package name="1206-ARRAY">
 209. <description>&lt;b&gt;Chip Resistor Array&lt;/b&gt; size 4 × 0603&lt;p&gt;
 210. convex termination - Phycomp Components&lt;br&gt;
 211. Source: RS Components</description>
 212. <wire x1="-1.55" y1="0.45" x2="1.55" y2="0.45" width="0.1016" layer="51"/>
 213. <wire x1="1.55" y1="0.45" x2="1.55" y2="-0.45" width="0.1016" layer="51"/>
 214. <wire x1="-1.55" y1="-0.45" x2="-1.55" y2="0.45" width="0.1016" layer="51"/>
 215. <wire x1="1.55" y1="-0.45" x2="-1.55" y2="-0.45" width="0.1016" layer="51"/>
 216. <smd name="1" x="-1.2192" y="-0.8255" dx="0.45211875" dy="0.889" layer="1"/>
 217. <smd name="2" x="-0.4064" y="-0.8255" dx="0.45211875" dy="0.889" layer="1"/>
 218. <smd name="3" x="0.4064" y="-0.8255" dx="0.45211875" dy="0.889" layer="1"/>
 219. <smd name="4" x="1.2192" y="-0.8255" dx="0.45211875" dy="0.889" layer="1"/>
 220. <smd name="5" x="1.2192" y="0.8255" dx="0.45211875" dy="0.889" layer="1"/>
 221. <smd name="6" x="0.4064" y="0.8255" dx="0.45211875" dy="0.889" layer="1"/>
 222. <smd name="7" x="-0.4064" y="0.8255" dx="0.45211875" dy="0.889" layer="1"/>
 223. <smd name="8" x="-1.2192" y="0.8255" dx="0.45211875" dy="0.889" layer="1"/>
 224. <text x="-1.905" y="-1.905" size="1.27" layer="25" ratio="10">&gt;NAME</text>
 225. <text x="-1.905" y="1.27" size="1.27" layer="27" ratio="10">&gt;VALUE</text>
 226. <rectangle x1="-1.6" y1="0.7" x2="-0.9" y2="0.8" layer="51"/>
 227. <rectangle x1="-0.7" y1="0.7" x2="-0.1" y2="0.8" layer="51"/>
 228. <rectangle x1="0.1" y1="0.7" x2="0.7" y2="0.8" layer="51"/>
 229. <rectangle x1="0.9" y1="0.7" x2="1.6" y2="0.8" layer="51"/>
 230. <rectangle x1="-1.5" y1="0.5" x2="-0.95" y2="0.7" layer="51"/>
 231. <rectangle x1="-0.65" y1="0.5" x2="-0.15" y2="0.7" layer="51"/>
 232. <rectangle x1="0.15" y1="0.5" x2="0.65" y2="0.7" layer="51"/>
 233. <rectangle x1="0.95" y1="0.5" x2="1.5" y2="0.7" layer="51"/>
 234. <rectangle x1="0.9" y1="-0.8" x2="1.6" y2="-0.7" layer="51"/>
 235. <rectangle x1="0.1" y1="-0.8" x2="0.7" y2="-0.7" layer="51"/>
 236. <rectangle x1="-0.7" y1="-0.8" x2="-0.1" y2="-0.7" layer="51"/>
 237. <rectangle x1="-1.6" y1="-0.8" x2="-0.9" y2="-0.7" layer="51"/>
 238. <rectangle x1="0.95" y1="-0.7" x2="1.5" y2="-0.5" layer="51"/>
 239. <rectangle x1="0.15" y1="-0.7" x2="0.65" y2="-0.5" layer="51"/>
 240. <rectangle x1="-0.65" y1="-0.7" x2="-0.15" y2="-0.5" layer="51"/>
 241. <rectangle x1="-1.5" y1="-0.7" x2="-0.95" y2="-0.5" layer="51"/>
 242. </package>
 243. <package name="SO08-EIAJ">
 244. <description>Fits EIAJ packages (wide version of the SOIC-8).</description>
 245. <wire x1="-2.362" y1="-2.565" x2="2.362" y2="-2.565" width="0.1524" layer="51"/>
 246. <wire x1="2.362" y1="-2.565" x2="2.362" y2="2.5396" width="0.1524" layer="21"/>
 247. <wire x1="2.362" y1="2.5396" x2="-2.362" y2="2.5396" width="0.1524" layer="51"/>
 248. <wire x1="-2.362" y1="2.5396" x2="-2.362" y2="-2.565" width="0.1524" layer="21"/>
 249. <circle x="-1.8034" y="-1.7526" radius="0.1436" width="0.2032" layer="21"/>
 250. <smd name="1" x="-1.905" y="-3.3782" dx="0.6096" dy="2.2098" layer="1"/>
 251. <smd name="2" x="-0.635" y="-3.3782" dx="0.6096" dy="2.2098" layer="1"/>
 252. <smd name="3" x="0.635" y="-3.3782" dx="0.6096" dy="2.2098" layer="1"/>
 253. <smd name="4" x="1.905" y="-3.3782" dx="0.6096" dy="2.2098" layer="1"/>
 254. <smd name="5" x="1.905" y="3.3528" dx="0.6096" dy="2.2098" layer="1"/>
 255. <smd name="6" x="0.635" y="3.3528" dx="0.6096" dy="2.2098" layer="1"/>
 256. <smd name="7" x="-0.635" y="3.3528" dx="0.6096" dy="2.2098" layer="1"/>
 257. <smd name="8" x="-1.905" y="3.3528" dx="0.6096" dy="2.2098" layer="1"/>
 258. <text x="-1.27" y="-1.397" size="0.4064" layer="27">&gt;VALUE</text>
 259. <text x="-1.27" y="-0.762" size="0.4064" layer="25">&gt;NAME</text>
 260. <rectangle x1="-2.0828" y1="-3.6322" x2="-1.7272" y2="-2.6162" layer="51"/>
 261. <rectangle x1="-0.8128" y1="-3.6322" x2="-0.4572" y2="-2.6162" layer="51"/>
 262. <rectangle x1="0.4572" y1="-3.6322" x2="0.8128" y2="-2.6162" layer="51"/>
 263. <rectangle x1="1.7272" y1="-3.6322" x2="2.0828" y2="-2.6162" layer="51"/>
 264. <rectangle x1="-2.0828" y1="2.5908" x2="-1.7272" y2="3.6068" layer="51"/>
 265. <rectangle x1="-0.8128" y1="2.5908" x2="-0.4572" y2="3.6068" layer="51"/>
 266. <rectangle x1="0.4572" y1="2.5908" x2="0.8128" y2="3.6068" layer="51"/>
 267. <rectangle x1="1.7272" y1="2.5908" x2="2.0828" y2="3.6068" layer="51"/>
 268. </package>
 269. <package name="LED-805">
 270. <wire x1="-0.35" y1="0.925" x2="0.35" y2="0.925" width="0.1016" layer="51" curve="162.394521"/>
 271. <wire x1="-0.35" y1="-0.925" x2="0.35" y2="-0.925" width="0.1016" layer="51" curve="-162.394521"/>
 272. <wire x1="0.575" y1="0.525" x2="0.575" y2="-0.525" width="0.1016" layer="51"/>
 273. <wire x1="-0.575" y1="-0.5" x2="-0.575" y2="0.925" width="0.1016" layer="51"/>
 274. <circle x="-0.45" y="0.85" radius="0.103" width="0.1016" layer="51"/>
 275. <smd name="C" x="0" y="1.05" dx="1.2" dy="1.2" layer="1"/>
 276. <smd name="A" x="0" y="-1.05" dx="1.2" dy="1.2" layer="1"/>
 277. <text x="-1.27" y="-1.27" size="1.27" layer="25" ratio="10" rot="R90">&gt;NAME</text>
 278. <text x="2.54" y="-1.27" size="1.27" layer="27" ratio="10" rot="R90">&gt;VALUE</text>
 279. <rectangle x1="0.3" y1="0.5" x2="0.625" y2="1" layer="51"/>
 280. <rectangle x1="-0.325" y1="0.5" x2="-0.175" y2="0.75" layer="51"/>
 281. <rectangle x1="0.175" y1="0.5" x2="0.325" y2="0.75" layer="51"/>
 282. <rectangle x1="-0.2" y1="0.5" x2="0.2" y2="0.675" layer="51"/>
 283. <rectangle x1="0.3" y1="-1" x2="0.625" y2="-0.5" layer="51"/>
 284. <rectangle x1="-0.625" y1="-1" x2="-0.3" y2="-0.5" layer="51"/>
 285. <rectangle x1="0.175" y1="-0.75" x2="0.325" y2="-0.5" layer="51"/>
 286. <rectangle x1="-0.325" y1="-0.75" x2="-0.175" y2="-0.5" layer="51"/>
 287. <rectangle x1="-0.2" y1="-0.675" x2="0.2" y2="-0.5" layer="51"/>
 288. <rectangle x1="-0.1" y1="0" x2="0.1" y2="0.2" layer="21"/>
 289. <rectangle x1="-0.6" y1="0.5" x2="-0.3" y2="0.8" layer="51"/>
 290. <rectangle x1="-0.625" y1="0.925" x2="-0.3" y2="1" layer="51"/>
 291. </package>
 292. <package name="SOT223">
 293. <description>&lt;b&gt;SOT-223&lt;/b&gt;</description>
 294. <wire x1="3.2766" y1="1.651" x2="3.2766" y2="-1.651" width="0.2032" layer="21"/>
 295. <wire x1="3.2766" y1="-1.651" x2="-3.2766" y2="-1.651" width="0.2032" layer="21"/>
 296. <wire x1="-3.2766" y1="-1.651" x2="-3.2766" y2="1.651" width="0.2032" layer="21"/>
 297. <wire x1="-3.2766" y1="1.651" x2="3.2766" y2="1.651" width="0.2032" layer="21"/>
 298. <smd name="1" x="-2.3114" y="-3.0988" dx="1.2192" dy="2.2352" layer="1"/>
 299. <smd name="2" x="0" y="-3.0988" dx="1.2192" dy="2.2352" layer="1"/>
 300. <smd name="3" x="2.3114" y="-3.0988" dx="1.2192" dy="2.2352" layer="1"/>
 301. <smd name="4" x="0" y="3.099" dx="3.6" dy="2.2" layer="1"/>
 302. <text x="-0.8255" y="4.5085" size="0.4064" layer="25">&gt;NAME</text>
 303. <text x="-1.0795" y="-0.1905" size="0.4064" layer="27">&gt;VALUE</text>
 304. <rectangle x1="-1.6002" y1="1.8034" x2="1.6002" y2="3.6576" layer="51"/>
 305. <rectangle x1="-0.4318" y1="-3.6576" x2="0.4318" y2="-1.8034" layer="51"/>
 306. <rectangle x1="-2.7432" y1="-3.6576" x2="-1.8796" y2="-1.8034" layer="51"/>
 307. <rectangle x1="1.8796" y1="-3.6576" x2="2.7432" y2="-1.8034" layer="51"/>
 308. <rectangle x1="-1.6002" y1="1.8034" x2="1.6002" y2="3.6576" layer="51"/>
 309. <rectangle x1="-0.4318" y1="-3.6576" x2="0.4318" y2="-1.8034" layer="51"/>
 310. <rectangle x1="-2.7432" y1="-3.6576" x2="-1.8796" y2="-1.8034" layer="51"/>
 311. <rectangle x1="1.8796" y1="-3.6576" x2="2.7432" y2="-1.8034" layer="51"/>
 312. </package>
 313. <package name="USB-A-PCB">
 314. <description>Card-edge USB A connector.
 315. For boards designed to be plugged directly into a USB slot. If possible, ensure that your PCB is about 2.4mm thick to fit snugly.</description>
 316. <wire x1="-5" y1="6" x2="3.7" y2="6" width="0.127" layer="51"/>
 317. <wire x1="3.7" y1="6" x2="3.7" y2="-6" width="0.127" layer="51" style="shortdash"/>
 318. <wire x1="3.7" y1="-6" x2="-5" y2="-6" width="0.127" layer="51"/>
 319. <wire x1="-5" y1="-6" x2="-5" y2="6" width="0.127" layer="51"/>
 320. <smd name="5V" x="-0.2" y="-3.5" dx="7.5" dy="1.5" layer="1"/>
 321. <smd name="USB_M" x="0.3" y="-1" dx="6.5" dy="1" layer="1"/>
 322. <smd name="USB_P" x="0.3" y="1" dx="6.5" dy="1" layer="1"/>
 323. <smd name="GND" x="-0.2" y="3.5" dx="7.5" dy="1.5" layer="1"/>
 324. <text x="-1.27" y="5.08" size="0.4064" layer="25">&gt;Name</text>
 325. <text x="-1.27" y="-5.08" size="0.4064" layer="27">&gt;Value</text>
 326. <text x="-6.35" y="-3.81" size="1.016" layer="48" rot="R90">Card edge</text>
 327. </package>
 328. <package name="USB-MINIB">
 329. <description>&lt;b&gt;USB Series Mini-B Surface Mounted&lt;/b&gt;</description>
 330. <wire x1="-1.3" y1="3.8" x2="0.8" y2="3.8" width="0.2032" layer="21"/>
 331. <wire x1="3.3" y1="3.1" x2="3.3" y2="2.2" width="0.2032" layer="21"/>
 332. <wire x1="3.3" y1="-2.2" x2="3.3" y2="-3.1" width="0.2032" layer="21"/>
 333. <wire x1="0.8" y1="-3.8" x2="-1.3" y2="-3.8" width="0.2032" layer="21"/>
 334. <wire x1="-5.9" y1="3.8" x2="-5.9" y2="-3.8" width="0.2032" layer="51"/>
 335. <wire x1="-5.9" y1="-3.8" x2="-4.5" y2="-3.8" width="0.2032" layer="51"/>
 336. <wire x1="-5.9" y1="3.8" x2="-4.5" y2="3.8" width="0.2032" layer="51"/>
 337. <smd name="D+" x="2.5" y="0" dx="2.5" dy="0.5" layer="1"/>
 338. <smd name="D-" x="2.5" y="0.8" dx="2.5" dy="0.5" layer="1"/>
 339. <smd name="GND" x="2.5" y="-1.6" dx="2.5" dy="0.5" layer="1"/>
 340. <smd name="ID" x="2.5" y="-0.8" dx="2.5" dy="0.5" layer="1"/>
 341. <smd name="MTN3" x="-3" y="-4.5" dx="2.5" dy="2" layer="1"/>
 342. <smd name="MTN1" x="-3" y="4.5" dx="2.5" dy="2" layer="1"/>
 343. <smd name="MTN4" x="2.5" y="-4.5" dx="2.5" dy="2" layer="1"/>
 344. <smd name="MTN2" x="2.5" y="4.5" dx="2.5" dy="2" layer="1"/>
 345. <smd name="VBUS" x="2.5" y="1.6" dx="2.5" dy="0.5" layer="1"/>
 346. <text x="-3.81" y="1.27" size="0.4064" layer="25">&gt;NAME</text>
 347. <text x="-3.81" y="0" size="0.4064" layer="27">&gt;VALUE</text>
 348. <hole x="0" y="2.2" drill="0.9"/>
 349. <hole x="0" y="-2.2" drill="0.9"/>
 350. </package>
 351. <package name="USB-MICROB">
 352. <wire x1="-3.4" y1="-2.15" x2="-3" y2="-2.15" width="0.127" layer="51"/>
 353. <wire x1="3" y1="-2.15" x2="3.4" y2="-2.15" width="0.127" layer="51"/>
 354. <wire x1="-3.4" y1="-2.15" x2="-3.4" y2="-1.45" width="0.127" layer="51"/>
 355. <wire x1="-3.4" y1="-1.45" x2="-3.4" y2="2.85" width="0.127" layer="51"/>
 356. <wire x1="3.4" y1="2.85" x2="2.2" y2="2.85" width="0.127" layer="51"/>
 357. <wire x1="3.4" y1="2.85" x2="3.4" y2="-1.45" width="0.127" layer="51"/>
 358. <wire x1="3.4" y1="-1.45" x2="3.4" y2="-2.15" width="0.127" layer="51"/>
 359. <wire x1="-3.4" y1="-1.45" x2="3.4" y2="-1.45" width="0.127" layer="51"/>
 360. <wire x1="-3.4" y1="1.25" x2="-3.4" y2="2.85" width="0.2032" layer="21"/>
 361. <wire x1="-3.4" y1="2.85" x2="-2.2" y2="2.85" width="0.2032" layer="21"/>
 362. <wire x1="3.4" y1="2.85" x2="2.2" y2="2.85" width="0.2032" layer="21"/>
 363. <wire x1="3.4" y1="1.25" x2="3.4" y2="2.85" width="0.2032" layer="21"/>
 364. <wire x1="-3.4" y1="-1.45" x2="3.4" y2="-1.45" width="0.2032" layer="21"/>
 365. <wire x1="-2.2" y1="1.45" x2="2.2" y2="1.45" width="0.127" layer="51"/>
 366. <wire x1="2.2" y1="1.45" x2="2.2" y2="2.85" width="0.127" layer="51"/>
 367. <wire x1="-2.2" y1="1.45" x2="-2.2" y2="2.85" width="0.127" layer="51"/>
 368. <wire x1="-3.4" y1="2.85" x2="-2.2" y2="2.85" width="0.127" layer="51"/>
 369. <wire x1="-2.2" y1="2.85" x2="-2.2" y2="1.45" width="0.2032" layer="21"/>
 370. <wire x1="-2.2" y1="1.45" x2="2.2" y2="1.45" width="0.2032" layer="21"/>
 371. <wire x1="2.2" y1="1.45" x2="2.2" y2="2.85" width="0.2032" layer="21"/>
 372. <wire x1="-3.4" y1="-2.15" x2="-4" y2="-2.75" width="0.2032" layer="51"/>
 373. <wire x1="3.4" y1="-2.15" x2="4" y2="-2.75" width="0.2032" layer="51"/>
 374. <wire x1="-3" y1="-2.15" x2="-3" y2="-2.55" width="0.127" layer="51"/>
 375. <wire x1="-2.8" y1="-2.8" x2="2.75" y2="-2.8" width="0.127" layer="51"/>
 376. <wire x1="3" y1="-2.6" x2="3" y2="-2.15" width="0.127" layer="51"/>
 377. <wire x1="-3" y1="-2.55" x2="-2.8" y2="-2.8" width="0.127" layer="51" curve="84.547378"/>
 378. <wire x1="2.75" y1="-2.8" x2="3" y2="-2.6" width="0.127" layer="51" curve="84.547378"/>
 379. <smd name="D+" x="0" y="2.65" dx="1.4" dy="0.35" layer="1" rot="R90"/>
 380. <smd name="D-" x="-0.65" y="2.65" dx="1.4" dy="0.35" layer="1" rot="R90"/>
 381. <smd name="GND" x="1.3" y="2.65" dx="1.4" dy="0.35" layer="1" rot="R90"/>
 382. <smd name="ID" x="0.65" y="2.65" dx="1.4" dy="0.35" layer="1" rot="R90"/>
 383. <smd name="MT1" x="-4" y="0" dx="1.8" dy="1.9" layer="1"/>
 384. <smd name="MT2" x="4" y="0" dx="1.8" dy="1.9" layer="1"/>
 385. <smd name="VBUS" x="-1.3" y="2.65" dx="1.4" dy="0.35" layer="1" rot="R90"/>
 386. <text x="-1.6" y="-0.35" size="0.8128" layer="25" ratio="18">&gt;NAME</text>
 387. <text x="-1.905" y="-3.175" size="0.8128" layer="27" ratio="18">&gt;VALUE</text>
 388. <hole x="-2" y="2.15" drill="0.55"/>
 389. <hole x="2" y="2.15" drill="0.55"/>
 390. </package>
 391. <package name="0805">
 392. <wire x1="-0.2794" y1="0.6" x2="0.2794" y2="0.6" width="0.1524" layer="21"/>
 393. <wire x1="-0.2794" y1="-0.6" x2="0.2794" y2="-0.6" width="0.1524" layer="21"/>
 394. <smd name="1" x="-0.9525" y="0" dx="1.143" dy="1.27" layer="1"/>
 395. <smd name="2" x="0.9525" y="0" dx="1.143" dy="1.27" layer="1"/>
 396. <text x="-0.762" y="0.8255" size="0.4064" layer="25">&gt;NAME</text>
 397. <text x="-1.016" y="-1.397" size="0.4064" layer="27">&gt;VALUE</text>
 398. </package>
 399. <package name="6_PIN_EDGE">
 400. <wire x1="-3.81" y1="0" x2="-3.175" y2="0" width="0.127" layer="51"/>
 401. <wire x1="-3.175" y1="0" x2="-1.905" y2="0" width="0.127" layer="51"/>
 402. <wire x1="-1.905" y1="0" x2="-0.635" y2="0" width="0.127" layer="51"/>
 403. <wire x1="-0.635" y1="0" x2="0.635" y2="0" width="0.127" layer="51"/>
 404. <wire x1="0.635" y1="0" x2="1.905" y2="0" width="0.127" layer="51"/>
 405. <wire x1="1.905" y1="0" x2="3.175" y2="0" width="0.127" layer="51"/>
 406. <wire x1="3.175" y1="0" x2="3.81" y2="0" width="0.127" layer="51"/>
 407. <wire x1="3.81" y1="0" x2="3.81" y2="-1.27" width="0.127" layer="51"/>
 408. <wire x1="3.81" y1="-1.27" x2="3.175" y2="-1.27" width="0.127" layer="51"/>
 409. <wire x1="3.175" y1="-1.27" x2="1.905" y2="-1.27" width="0.127" layer="51"/>
 410. <wire x1="1.905" y1="-1.27" x2="0.635" y2="-1.27" width="0.127" layer="51"/>
 411. <wire x1="0.635" y1="-1.27" x2="-0.635" y2="-1.27" width="0.127" layer="51"/>
 412. <wire x1="-0.635" y1="-1.27" x2="-1.905" y2="-1.27" width="0.127" layer="51"/>
 413. <wire x1="-1.905" y1="-1.27" x2="-3.175" y2="-1.27" width="0.127" layer="51"/>
 414. <wire x1="-3.175" y1="-1.27" x2="-3.81" y2="-1.27" width="0.127" layer="51"/>
 415. <wire x1="-3.81" y1="-1.27" x2="-3.81" y2="0" width="0.127" layer="51"/>
 416. <wire x1="-3.175" y1="2.54" x2="-1.905" y2="2.54" width="0.127" layer="51"/>
 417. <wire x1="-0.635" y1="2.54" x2="0.635" y2="2.54" width="0.127" layer="51"/>
 418. <wire x1="0.635" y1="2.54" x2="0.635" y2="0" width="0.127" layer="51"/>
 419. <wire x1="-0.635" y1="2.54" x2="-0.635" y2="0" width="0.127" layer="51"/>
 420. <wire x1="-1.905" y1="2.54" x2="-1.905" y2="0" width="0.127" layer="51"/>
 421. <wire x1="-3.175" y1="2.54" x2="-3.175" y2="0" width="0.127" layer="51"/>
 422. <wire x1="-3.175" y1="-1.27" x2="-3.175" y2="-6.35" width="0.127" layer="51"/>
 423. <wire x1="-3.175" y1="-6.35" x2="-2.54" y2="-6.985" width="0.127" layer="51"/>
 424. <wire x1="-2.54" y1="-6.985" x2="-1.905" y2="-6.35" width="0.127" layer="51"/>
 425. <wire x1="-1.905" y1="-6.35" x2="-1.905" y2="-1.27" width="0.127" layer="51"/>
 426. <wire x1="-0.635" y1="-1.27" x2="-0.635" y2="-6.35" width="0.127" layer="51"/>
 427. <wire x1="-0.635" y1="-6.35" x2="0" y2="-6.985" width="0.127" layer="51"/>
 428. <wire x1="0" y1="-6.985" x2="0.635" y2="-6.35" width="0.127" layer="51"/>
 429. <wire x1="0.635" y1="-6.35" x2="0.635" y2="-1.27" width="0.127" layer="51"/>
 430. <wire x1="3.81" y1="0" x2="3.175" y2="0" width="0.127" layer="52"/>
 431. <wire x1="3.175" y1="0" x2="1.905" y2="0" width="0.127" layer="52"/>
 432. <wire x1="1.905" y1="0" x2="0.635" y2="0" width="0.127" layer="52"/>
 433. <wire x1="0.635" y1="0" x2="-0.635" y2="0" width="0.127" layer="52"/>
 434. <wire x1="-0.635" y1="0" x2="-1.905" y2="0" width="0.127" layer="52"/>
 435. <wire x1="-1.905" y1="0" x2="-3.175" y2="0" width="0.127" layer="52"/>
 436. <wire x1="-3.175" y1="0" x2="-3.81" y2="0" width="0.127" layer="52"/>
 437. <wire x1="-3.81" y1="0" x2="-3.81" y2="-1.27" width="0.127" layer="52"/>
 438. <wire x1="-3.81" y1="-1.27" x2="-3.175" y2="-1.27" width="0.127" layer="52"/>
 439. <wire x1="-3.175" y1="-1.27" x2="-1.905" y2="-1.27" width="0.127" layer="52"/>
 440. <wire x1="-1.905" y1="-1.27" x2="-0.635" y2="-1.27" width="0.127" layer="52"/>
 441. <wire x1="-0.635" y1="-1.27" x2="0.635" y2="-1.27" width="0.127" layer="52"/>
 442. <wire x1="0.635" y1="-1.27" x2="1.905" y2="-1.27" width="0.127" layer="52"/>
 443. <wire x1="1.905" y1="-1.27" x2="3.175" y2="-1.27" width="0.127" layer="52"/>
 444. <wire x1="3.175" y1="-1.27" x2="3.81" y2="-1.27" width="0.127" layer="52"/>
 445. <wire x1="3.81" y1="-1.27" x2="3.81" y2="0" width="0.127" layer="52"/>
 446. <wire x1="0.635" y1="0" x2="0.635" y2="2.54" width="0.127" layer="52"/>
 447. <wire x1="0.635" y1="2.54" x2="-0.635" y2="2.54" width="0.127" layer="52"/>
 448. <wire x1="-1.905" y1="2.54" x2="-3.175" y2="2.54" width="0.127" layer="52"/>
 449. <wire x1="-3.175" y1="2.54" x2="-3.175" y2="0" width="0.127" layer="52"/>
 450. <wire x1="-1.905" y1="2.54" x2="-1.905" y2="0" width="0.127" layer="52"/>
 451. <wire x1="-0.635" y1="2.54" x2="-0.635" y2="0" width="0.127" layer="52"/>
 452. <wire x1="0.635" y1="-1.27" x2="0.635" y2="-6.35" width="0.127" layer="52"/>
 453. <wire x1="0.635" y1="-6.35" x2="0" y2="-6.985" width="0.127" layer="52"/>
 454. <wire x1="0" y1="-6.985" x2="-0.635" y2="-6.35" width="0.127" layer="52"/>
 455. <wire x1="-0.635" y1="-6.35" x2="-0.635" y2="-1.27" width="0.127" layer="52"/>
 456. <wire x1="-1.905" y1="-1.27" x2="-1.905" y2="-6.35" width="0.127" layer="52"/>
 457. <wire x1="-1.905" y1="-6.35" x2="-2.54" y2="-6.985" width="0.127" layer="52"/>
 458. <wire x1="-2.54" y1="-6.985" x2="-3.175" y2="-6.35" width="0.127" layer="52"/>
 459. <wire x1="-3.175" y1="-6.35" x2="-3.175" y2="-1.27" width="0.127" layer="52"/>
 460. <wire x1="1.905" y1="-1.27" x2="1.905" y2="-6.35" width="0.127" layer="51"/>
 461. <wire x1="1.905" y1="-6.35" x2="2.54" y2="-6.985" width="0.127" layer="51"/>
 462. <wire x1="2.54" y1="-6.985" x2="3.175" y2="-6.35" width="0.127" layer="51"/>
 463. <wire x1="3.175" y1="-6.35" x2="3.175" y2="-1.27" width="0.127" layer="51"/>
 464. <wire x1="1.905" y1="0" x2="1.905" y2="2.54" width="0.127" layer="51"/>
 465. <wire x1="1.905" y1="2.54" x2="3.175" y2="2.54" width="0.127" layer="51"/>
 466. <wire x1="3.175" y1="2.54" x2="3.175" y2="0" width="0.127" layer="51"/>
 467. <wire x1="3.175" y1="-1.27" x2="3.175" y2="-6.35" width="0.127" layer="52"/>
 468. <wire x1="3.175" y1="-6.35" x2="2.54" y2="-6.985" width="0.127" layer="52"/>
 469. <wire x1="2.54" y1="-6.985" x2="1.905" y2="-6.35" width="0.127" layer="52"/>
 470. <wire x1="1.905" y1="-6.35" x2="1.905" y2="-1.27" width="0.127" layer="52"/>
 471. <wire x1="3.175" y1="2.54" x2="1.905" y2="2.54" width="0.127" layer="52"/>
 472. <wire x1="1.905" y1="2.54" x2="1.905" y2="0" width="0.127" layer="52"/>
 473. <wire x1="3.175" y1="2.54" x2="3.175" y2="0" width="0.127" layer="52"/>
 474. <smd name="1" x="2.54" y="1.27" dx="2.54" dy="1.27" layer="1" rot="R90"/>
 475. <smd name="2" x="2.54" y="1.27" dx="2.54" dy="1.27" layer="16" rot="R90"/>
 476. <smd name="3" x="0" y="1.27" dx="2.54" dy="1.27" layer="1" rot="R90"/>
 477. <smd name="4" x="0" y="1.27" dx="2.54" dy="1.27" layer="16" rot="R90"/>
 478. <smd name="5" x="-2.54" y="1.27" dx="2.54" dy="1.27" layer="1" rot="R90"/>
 479. <smd name="6" x="-2.54" y="1.27" dx="2.54" dy="1.27" layer="16" rot="R90"/>
 480. </package>
 481. </packages>
 482. </library>
 483. <library name="SparkFun-Passives">
 484. <description>&lt;h3&gt;SparkFun Electronics' preferred foot prints&lt;/h3&gt;
 485. In this library you'll find resistors, capacitors, inductors, test points, jumper pads, etc.&lt;br&gt;&lt;br&gt;
 486. We've spent an enormous amount of time creating and checking these footprints and parts, but it is the end user's responsibility to ensure correctness and suitablity for a given componet or application. If you enjoy using this library, please buy one of our products at www.sparkfun.com.
 487. &lt;br&gt;&lt;br&gt;
 488. &lt;b&gt;Licensing:&lt;/b&gt; Creative Commons ShareAlike 4.0 International - https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
 489. &lt;br&gt;&lt;br&gt;
 490. You are welcome to use this library for commercial purposes. For attribution, we ask that when you begin to sell your device using our footprint, you email us with a link to the product being sold. We want bragging rights that we helped (in a very small part) to create your 8th world wonder. We would like the opportunity to feature your device on our homepage.</description>
 491. <packages>
 492. <package name="PAD-JUMPER-3-2OF3_NC_BY_TRACE_YES_SILK_FULL_BOX">
 493. <wire x1="1.27" y1="-1.016" x2="-1.27" y2="-1.016" width="0.1524" layer="21"/>
 494. <wire x1="1.27" y1="1.016" x2="1.524" y2="0.762" width="0.1524" layer="21" curve="-90"/>
 495. <wire x1="-1.524" y1="0.762" x2="-1.27" y2="1.016" width="0.1524" layer="21" curve="-90"/>
 496. <wire x1="-1.524" y1="-0.762" x2="-1.27" y2="-1.016" width="0.1524" layer="21" curve="90"/>
 497. <wire x1="1.27" y1="-1.016" x2="1.524" y2="-0.762" width="0.1524" layer="21" curve="90"/>
 498. <wire x1="1.524" y1="-0.762" x2="1.524" y2="0.762" width="0.1524" layer="21"/>
 499. <wire x1="-1.524" y1="-0.762" x2="-1.524" y2="0.762" width="0.1524" layer="21"/>
 500. <wire x1="-1.27" y1="1.016" x2="1.27" y2="1.016" width="0.1524" layer="21"/>
 501. <smd name="1" x="-0.8128" y="0" dx="0.635" dy="1.27" layer="1" cream="no"/>
 502. <smd name="2" x="0" y="0" dx="0.635" dy="1.27" layer="1" cream="no"/>
 503. <smd name="3" x="0.8128" y="0" dx="0.635" dy="1.27" layer="1" cream="no"/>
 504. <text x="-1.27" y="1.27" size="0.4064" layer="25">&gt;NAME</text>
 505. <text x="-1.27" y="-1.905" size="0.4064" layer="27">&gt;VALUE</text>
 506. <wire x1="0" y1="0" x2="0.635" y2="0" width="0.2032" layer="1"/>
 507. </package>
 508. <package name="PAD-JUMPER-2-NC_BY_TRACE_YES_SILK">
 509. <description>Solder jumper, small, shorted with trace. No paste layer. Trace is cuttable.</description>
 510. <wire x1="0.8255" y1="-1.016" x2="-0.8255" y2="-1.016" width="0.2032" layer="21"/>
 511. <wire x1="0.8255" y1="1.016" x2="1.0795" y2="0.762" width="0.2032" layer="21" curve="-90"/>
 512. <wire x1="-1.0795" y1="0.762" x2="-0.8255" y2="1.016" width="0.2032" layer="21" curve="-90"/>
 513. <wire x1="-1.0795" y1="-0.762" x2="-0.8255" y2="-1.016" width="0.2032" layer="21" curve="90"/>
 514. <wire x1="0.8255" y1="-1.016" x2="1.0795" y2="-0.762" width="0.2032" layer="21" curve="90"/>
 515. <wire x1="-0.8255" y1="1.016" x2="0.8255" y2="1.016" width="0.2032" layer="21"/>
 516. <wire x1="-0.381" y1="0" x2="0.381" y2="0" width="0.2032" layer="1"/>
 517. <smd name="1" x="-0.508" y="0" dx="0.635" dy="1.27" layer="1" cream="no"/>
 518. <smd name="2" x="0.508" y="0" dx="0.635" dy="1.27" layer="1" cream="no"/>
 519. <text x="-0.9525" y="1.27" size="0.4064" layer="25">&gt;NAME</text>
 520. <text x="-0.9525" y="-1.651" size="0.4064" layer="27">&gt;VALUE</text>
 521. </package>
 522. </packages>
 523. </library>
 524. <library name="artwork">
 525. <packages>
 526. <package name="IC_TINY">
 527. <wire x1="-0.508" y1="0.254" x2="-0.254" y2="0.508" width="0.3302" layer="21" curve="-90"/>
 528. <wire x1="-0.254" y1="0.508" x2="0.254" y2="0.508" width="0.3302" layer="21"/>
 529. <wire x1="0.254" y1="0.508" x2="0.508" y2="0.254" width="0.3302" layer="21" curve="-90"/>
 530. <wire x1="0.508" y1="0.254" x2="0.508" y2="-0.254" width="0.3302" layer="21"/>
 531. <wire x1="0.508" y1="-0.254" x2="0.254" y2="-0.508" width="0.3302" layer="21" curve="-90"/>
 532. <wire x1="0.254" y1="-0.508" x2="-0.254" y2="-0.508" width="0.3302" layer="21"/>
 533. <wire x1="-0.254" y1="-0.508" x2="-0.508" y2="-0.254" width="0.3302" layer="21" curve="-90"/>
 534. <wire x1="-0.508" y1="-0.254" x2="-0.508" y2="0.254" width="0.3302" layer="21"/>
 535. <wire x1="1.1684" y1="0.3556" x2="0.9144" y2="0.3556" width="0.254" layer="21"/>
 536. <wire x1="1.1684" y1="-0.3556" x2="0.9144" y2="-0.3556" width="0.254" layer="21"/>
 537. <wire x1="1.1684" y1="0" x2="0.9144" y2="0" width="0.254" layer="21"/>
 538. <wire x1="-0.9144" y1="0.3556" x2="-1.1684" y2="0.3556" width="0.254" layer="21"/>
 539. <wire x1="-0.9144" y1="-0.3556" x2="-1.1684" y2="-0.3556" width="0.254" layer="21"/>
 540. <wire x1="-0.9144" y1="0" x2="-1.1684" y2="0" width="0.254" layer="21"/>
 541. <wire x1="-0.3556" y1="1.1684" x2="-0.3556" y2="0.9144" width="0.254" layer="21"/>
 542. <wire x1="0.3556" y1="1.1684" x2="0.3556" y2="0.9144" width="0.254" layer="21"/>
 543. <wire x1="0" y1="1.1684" x2="0" y2="0.9144" width="0.254" layer="21"/>
 544. <wire x1="0.3556" y1="-1.1684" x2="0.3556" y2="-0.9144" width="0.254" layer="21"/>
 545. <wire x1="-0.3556" y1="-1.1684" x2="-0.3556" y2="-0.9144" width="0.254" layer="21"/>
 546. <wire x1="0" y1="-1.1684" x2="0" y2="-0.9144" width="0.254" layer="21"/>
 547. </package>
 548. </packages>
 549. </library>
 550. </libraries>
 551. <attributes>
 552. </attributes>
 553. <variantdefs>
 554. </variantdefs>
 555. <classes>
 556. <class number="0" name="default" width="0" drill="0">
 557. </class>
 558. </classes>
 559. <designrules name="LaenPCBOrder *">
 560. <description language="de">&lt;b&gt;EAGLE Design Rules&lt;/b&gt;
 561. &lt;p&gt;
 562. Die Standard-Design-Rules sind so gewählt, dass sie für
 563. die meisten Anwendungen passen. Sollte ihre Platine
 564. besondere Anforderungen haben, treffen Sie die erforderlichen
 565. Einstellungen hier und speichern die Design Rules unter
 566. einem neuen Namen ab.</description>
 567. <description language="en">&lt;b&gt;Laen's PCB Order Design Rules&lt;/b&gt;
 568. &lt;p&gt;
 569. Please make sure your boards conform to these design rules.</description>
 570. <param name="layerSetup" value="(1*16)"/>
 571. <param name="mtCopper" value="0.0356mm 0.0356mm 0.0356mm 0.0356mm 0.0356mm 0.0356mm 0.0356mm 0.0356mm 0.0356mm 0.0356mm 0.0356mm 0.0356mm 0.0356mm 0.0356mm 0.0356mm 0.0356mm"/>
 572. <param name="mtIsolate" value="1.5011mm 0.1499mm 0.2007mm 0.1499mm 0.2007mm 0.1499mm 0.2007mm 0.1499mm 0.2007mm 0.1499mm 0.2007mm 0.1499mm 0.2007mm 0.1499mm 0.2007mm"/>
 573. <param name="mdWireWire" value="6mil"/>
 574. <param name="mdWirePad" value="6mil"/>
 575. <param name="mdWireVia" value="6mil"/>
 576. <param name="mdPadPad" value="6mil"/>
 577. <param name="mdPadVia" value="6mil"/>
 578. <param name="mdViaVia" value="6mil"/>
 579. <param name="mdSmdPad" value="0mil"/>
 580. <param name="mdSmdVia" value="0mil"/>
 581. <param name="mdSmdSmd" value="0mil"/>
 582. <param name="mdViaViaSameLayer" value="8mil"/>
 583. <param name="mnLayersViaInSmd" value="2"/>
 584. <param name="mdCopperDimension" value="15mil"/>
 585. <param name="mdDrill" value="6mil"/>
 586. <param name="mdSmdStop" value="0mil"/>
 587. <param name="msWidth" value="6mil"/>
 588. <param name="msDrill" value="13mil"/>
 589. <param name="msMicroVia" value="13mil"/>
 590. <param name="msBlindViaRatio" value="0.5"/>
 591. <param name="rvPadTop" value="0.25"/>
 592. <param name="rvPadInner" value="0.25"/>
 593. <param name="rvPadBottom" value="0.25"/>
 594. <param name="rvViaOuter" value="0.25"/>
 595. <param name="rvViaInner" value="0.25"/>
 596. <param name="rvMicroViaOuter" value="0.25"/>
 597. <param name="rvMicroViaInner" value="0.25"/>
 598. <param name="rlMinPadTop" value="7mil"/>
 599. <param name="rlMaxPadTop" value="20mil"/>
 600. <param name="rlMinPadInner" value="7mil"/>
 601. <param name="rlMaxPadInner" value="20mil"/>
 602. <param name="rlMinPadBottom" value="7mil"/>
 603. <param name="rlMaxPadBottom" value="20mil"/>
 604. <param name="rlMinViaOuter" value="7mil"/>
 605. <param name="rlMaxViaOuter" value="20mil"/>
 606. <param name="rlMinViaInner" value="7mil"/>
 607. <param name="rlMaxViaInner" value="20mil"/>
 608. <param name="rlMinMicroViaOuter" value="4mil"/>
 609. <param name="rlMaxMicroViaOuter" value="20mil"/>
 610. <param name="rlMinMicroViaInner" value="4mil"/>
 611. <param name="rlMaxMicroViaInner" value="20mil"/>
 612. <param name="psTop" value="-1"/>
 613. <param name="psBottom" value="-1"/>
 614. <param name="psFirst" value="-1"/>
 615. <param name="psElongationLong" value="100"/>
 616. <param name="psElongationOffset" value="100"/>
 617. <param name="mvStopFrame" value="1"/>
 618. <param name="mvCreamFrame" value="0"/>
 619. <param name="mlMinStopFrame" value="3mil"/>
 620. <param name="mlMaxStopFrame" value="3mil"/>
 621. <param name="mlMinCreamFrame" value="0mil"/>
 622. <param name="mlMaxCreamFrame" value="0mil"/>
 623. <param name="mlViaStopLimit" value="30mil"/>
 624. <param name="srRoundness" value="0"/>
 625. <param name="srMinRoundness" value="0mil"/>
 626. <param name="srMaxRoundness" value="0mil"/>
 627. <param name="slThermalIsolate" value="10mil"/>
 628. <param name="slThermalsForVias" value="0"/>
 629. <param name="dpMaxLengthDifference" value="10mm"/>
 630. <param name="dpGapFactor" value="2.5"/>
 631. <param name="checkGrid" value="0"/>
 632. <param name="checkAngle" value="0"/>
 633. <param name="checkFont" value="1"/>
 634. <param name="checkRestrict" value="1"/>
 635. <param name="useDiameter" value="13"/>
 636. <param name="maxErrors" value="50"/>
 637. </designrules>
 638. <autorouter>
 639. <pass name="Default">
 640. <param name="RoutingGrid" value="50mil"/>
 641. <param name="AutoGrid" value="1"/>
 642. <param name="Efforts" value="2"/>
 643. <param name="TopRouterVariant" value="1"/>
 644. <param name="tpViaShape" value="round"/>
 645. <param name="PrefDir.1" value="a"/>
 646. <param name="PrefDir.2" value="0"/>
 647. <param name="PrefDir.3" value="0"/>
 648. <param name="PrefDir.4" value="0"/>
 649. <param name="PrefDir.5" value="0"/>
 650. <param name="PrefDir.6" value="0"/>
 651. <param name="PrefDir.7" value="0"/>
 652. <param name="PrefDir.8" value="0"/>
 653. <param name="PrefDir.9" value="0"/>
 654. <param name="PrefDir.10" value="0"/>
 655. <param name="PrefDir.11" value="0"/>
 656. <param name="PrefDir.12" value="0"/>
 657. <param name="PrefDir.13" value="0"/>
 658. <param name="PrefDir.14" value="0"/>
 659. <param name="PrefDir.15" value="0"/>
 660. <param name="PrefDir.16" value="a"/>
 661. <param name="cfVia" value="8"/>
 662. <param name="cfNonPref" value="5"/>
 663. <param name="cfChangeDir" value="2"/>
 664. <param name="cfOrthStep" value="2"/>
 665. <param name="cfDiagStep" value="3"/>
 666. <param name="cfExtdStep" value="0"/>
 667. <param name="cfBonusStep" value="1"/>
 668. <param name="cfMalusStep" value="1"/>
 669. <param name="cfPadImpact" value="4"/>
 670. <param name="cfSmdImpact" value="4"/>
 671. <param name="cfBusImpact" value="0"/>
 672. <param name="cfHugging" value="3"/>
 673. <param name="cfAvoid" value="4"/>
 674. <param name="cfPolygon" value="10"/>
 675. <param name="cfBase.1" value="0"/>
 676. <param name="cfBase.2" value="1"/>
 677. <param name="cfBase.3" value="1"/>
 678. <param name="cfBase.4" value="1"/>
 679. <param name="cfBase.5" value="1"/>
 680. <param name="cfBase.6" value="1"/>
 681. <param name="cfBase.7" value="1"/>
 682. <param name="cfBase.8" value="1"/>
 683. <param name="cfBase.9" value="1"/>
 684. <param name="cfBase.10" value="1"/>
 685. <param name="cfBase.11" value="1"/>
 686. <param name="cfBase.12" value="1"/>
 687. <param name="cfBase.13" value="1"/>
 688. <param name="cfBase.14" value="1"/>
 689. <param name="cfBase.15" value="1"/>
 690. <param name="cfBase.16" value="0"/>
 691. <param name="mnVias" value="20"/>
 692. <param name="mnSegments" value="9999"/>
 693. <param name="mnExtdSteps" value="9999"/>
 694. <param name="mnRipupLevel" value="10"/>
 695. <param name="mnRipupSteps" value="100"/>
 696. <param name="mnRipupTotal" value="100"/>
 697. </pass>
 698. <pass name="Follow-me" refer="Default" active="yes">
 699. </pass>
 700. <pass name="Busses" refer="Default" active="yes">
 701. <param name="cfNonPref" value="4"/>
 702. <param name="cfBusImpact" value="4"/>
 703. <param name="cfHugging" value="0"/>
 704. <param name="mnVias" value="0"/>
 705. </pass>
 706. <pass name="Route" refer="Default" active="yes">
 707. </pass>
 708. <pass name="Optimize1" refer="Default" active="yes">
 709. <param name="cfVia" value="99"/>
 710. <param name="cfExtdStep" value="10"/>
 711. <param name="cfHugging" value="1"/>
 712. <param name="mnExtdSteps" value="1"/>
 713. <param name="mnRipupLevel" value="0"/>
 714. </pass>
 715. <pass name="Optimize2" refer="Optimize1" active="yes">
 716. <param name="cfNonPref" value="0"/>
 717. <param name="cfChangeDir" value="6"/>
 718. <param name="cfExtdStep" value="0"/>
 719. <param name="cfBonusStep" value="2"/>
 720. <param name="cfMalusStep" value="2"/>
 721. <param name="cfPadImpact" value="2"/>
 722. <param name="cfSmdImpact" value="2"/>
 723. <param name="cfHugging" value="0"/>
 724. </pass>
 725. <pass name="Optimize3" refer="Optimize2" active="yes">
 726. <param name="cfChangeDir" value="8"/>
 727. <param name="cfPadImpact" value="0"/>
 728. <param name="cfSmdImpact" value="0"/>
 729. </pass>
 730. <pass name="Optimize4" refer="Optimize3" active="yes">
 731. <param name="cfChangeDir" value="25"/>
 732. </pass>
 733. </autorouter>
 734. <elements>
 735. <element name="D1" library="flabbergast" package="SOD-323" value="3.6V" x="15.24" y="6.35" rot="R270"/>
 736. <element name="D2" library="flabbergast" package="SOD-323" value="3.6V" x="15.24" y="13.97" rot="R90"/>
 737. <element name="R1" library="flabbergast" package="1206-ARRAY" value="68R" x="15.24" y="10.16" rot="R270"/>
 738. <element name="R2" library="flabbergast" package="1206-ARRAY" value="1.5kR" x="19.05" y="6.35" rot="R180"/>
 739. <element name="IC1" library="flabbergast" package="SO08-EIAJ" value="Tiny85-20-SMT" x="21.59" y="12.7" rot="R270">
 740. <attribute name="PROD_ID" value="IC-09092" x="21.59" y="12.7" size="1.778" layer="27" rot="R270" display="off"/>
 741. </element>
 742. <element name="D3" library="flabbergast" package="LED-805" value="amber" x="24.13" y="6.35" rot="R270"/>
 743. <element name="D4" library="flabbergast" package="LED-805" value="green" x="19.431" y="9.017" rot="R90"/>
 744. <element name="IC2" library="flabbergast" package="SOT223" value="AMS1117-3.3V" x="22.86" y="10.16" rot="MR0"/>
 745. <element name="JP1" library="flabbergast" package="USB-A-PCB" value="USBPCB" x="8.89" y="10.16"/>
 746. <element name="JP2" library="flabbergast" package="USB-MINIB" value="USBSMD" x="8.89" y="10.16" rot="MR180">
 747. <attribute name="PROD_ID" value="CONN-08193" x="8.89" y="10.16" size="1.778" layer="28" rot="MR180" display="off"/>
 748. </element>
 749. <element name="JP3" library="flabbergast" package="USB-MICROB" value="USB-MICROB" x="5.334" y="10.16" rot="MR90">
 750. <attribute name="PROD_ID" value="CONN-09505" x="5.334" y="10.16" size="1.778" layer="28" rot="MR90" display="off"/>
 751. </element>
 752. <element name="SJ1" library="SparkFun-Passives" package="PAD-JUMPER-3-2OF3_NC_BY_TRACE_YES_SILK_FULL_BOX" value="JUMPER-PAD-3-2OF3_NC_BY_TRACE_SMALL" x="15.24" y="10.16" rot="MR0"/>
 753. <element name="C1" library="flabbergast" package="0805" value="0.1uF" x="24.13" y="8.89"/>
 754. <element name="C2" library="flabbergast" package="0805" value="10uF" x="16.002" y="6.604" rot="MR270"/>
 755. <element name="C3" library="flabbergast" package="0805" value="22uF" x="16.51" y="12.7" rot="MR0"/>
 756. <element name="U1" library="flabbergast" package="6_PIN_EDGE" value="6_PIN_EDGE" x="29.591" y="10.16" rot="MR270"/>
 757. <element name="SJ2" library="SparkFun-Passives" package="PAD-JUMPER-2-NC_BY_TRACE_YES_SILK" value="JUMPER-PAD-2-NC_BY_TRACE" x="28.321" y="5.461" rot="R180"/>
 758. <element name="U$1" library="artwork" package="IC_TINY" value="" x="14.351" y="14.478" rot="MR0"/>
 759. </elements>
 760. <signals>
 761. <signal name="USB_D+">
 762. <contactref element="JP1" pad="USB_P"/>
 763. <contactref element="JP2" pad="D+"/>
 764. <contactref element="JP3" pad="D+"/>
 765. <contactref element="R1" pad="1"/>
 766. <contactref element="D2" pad="C"/>
 767. <wire x1="7.984" y1="10.16" x2="9.271" y2="10.16" width="0.2032" layer="16"/>
 768. <wire x1="9.271" y1="10.16" x2="11.39" y2="10.16" width="0.2032" layer="16"/>
 769. <wire x1="9.19" y1="11.16" x2="9.271" y2="11.16" width="0.2032" layer="1"/>
 770. <wire x1="9.271" y1="11.16" x2="9.271" y2="10.668" width="0.2032" layer="1"/>
 771. <via x="9.271" y="10.668" extent="1-16" drill="0.3302"/>
 772. <wire x1="9.271" y1="10.668" x2="9.271" y2="10.16" width="0.2032" layer="16"/>
 773. <wire x1="14.4145" y1="11.3792" x2="9.271" y2="11.36" width="0.2032" layer="1"/>
 774. <wire x1="9.271" y1="11.36" x2="9.271" y2="10.668" width="0.2032" layer="1"/>
 775. <wire x1="14.4145" y1="11.3792" x2="15.24" y2="12.82" width="0.2032" layer="1"/>
 776. </signal>
 777. <signal name="USB_D-">
 778. <contactref element="JP1" pad="USB_M"/>
 779. <contactref element="JP2" pad="D-"/>
 780. <contactref element="JP3" pad="D-"/>
 781. <contactref element="R1" pad="4"/>
 782. <contactref element="R2" pad="4"/>
 783. <contactref element="D1" pad="C"/>
 784. <wire x1="7.984" y1="9.51" x2="9.271" y2="9.51" width="0.2032" layer="16"/>
 785. <wire x1="9.271" y1="9.51" x2="11.39" y2="9.51" width="0.2032" layer="16"/>
 786. <wire x1="11.39" y1="9.51" x2="11.39" y2="9.36" width="0.2032" layer="16"/>
 787. <wire x1="9.19" y1="9.16" x2="9.271" y2="9.16" width="0.2032" layer="1"/>
 788. <wire x1="9.271" y1="9.16" x2="9.271" y2="9.51" width="0.2032" layer="1"/>
 789. <via x="9.271" y="9.51" extent="1-16" drill="0.3302"/>
 790. <wire x1="14.4145" y1="8.9408" x2="9.19" y2="8.96" width="0.2032" layer="1"/>
 791. <wire x1="9.19" y1="8.96" x2="9.19" y2="9.16" width="0.2032" layer="1"/>
 792. <wire x1="14.4145" y1="8.9408" x2="15.24" y2="7.5" width="0.2032" layer="1"/>
 793. <wire x1="15.24" y1="7.5" x2="17.8308" y2="7.1755" width="0.2032" layer="1"/>
 794. </signal>
 795. <signal name="GND">
 796. <contactref element="JP3" pad="GND"/>
 797. <contactref element="JP1" pad="GND"/>
 798. <contactref element="JP2" pad="GND"/>
 799. <contactref element="IC1" pad="4"/>
 800. <contactref element="D1" pad="A"/>
 801. <contactref element="D2" pad="A"/>
 802. <contactref element="IC2" pad="1"/>
 803. <contactref element="D4" pad="C"/>
 804. <contactref element="D3" pad="C"/>
 805. <contactref element="C1" pad="2"/>
 806. <contactref element="C3" pad="2"/>
 807. <contactref element="C2" pad="2"/>
 808. <contactref element="U1" pad="6"/>
 809. <wire x1="7.984" y1="11.46" x2="8.89" y2="11.43" width="0.2032" layer="16"/>
 810. <wire x1="8.89" y1="11.43" x2="9.779" y2="11.557" width="0.2032" layer="16" curve="19.223268"/>
 811. <wire x1="9.779" y1="11.557" x2="11.39" y2="11.76" width="0.2032" layer="16" curve="-21.119526"/>
 812. <polygon width="0.1524" layer="16">
 813. <vertex x="12.954" y="15.875"/>
 814. <vertex x="26.543" y="15.875"/>
 815. <vertex x="26.543" y="4.445"/>
 816. <vertex x="12.954" y="4.445"/>
 817. </polygon>
 818. <wire x1="8.69" y1="13.66" x2="13.335" y2="13.589" width="0.508" layer="1"/>
 819. <via x="13.335" y="13.589" extent="1-16" drill="0.3302"/>
 820. <wire x1="13.335" y1="13.589" x2="13.335" y2="11.811" width="0.508" layer="16"/>
 821. <wire x1="13.335" y1="11.811" x2="11.39" y2="11.76" width="0.4064" layer="16"/>
 822. <wire x1="13.335" y1="13.589" x2="15.24" y2="15.12" width="0.254" layer="1"/>
 823. <wire x1="15.24" y1="5.2" x2="14.478" y2="5.08" width="0.4064" layer="1"/>
 824. <via x="14.478" y="5.08" extent="1-16" drill="0.3302"/>
 825. <wire x1="18.381" y1="9.017" x2="19.304" y2="8.255" width="0.4064" layer="1"/>
 826. <via x="19.304" y="8.255" extent="1-16" drill="0.3302"/>
 827. <via x="19.685" y="10.795" extent="1-16" drill="0.3302"/>
 828. <wire x1="18.2118" y1="10.795" x2="19.685" y2="10.795" width="0.4064" layer="1"/>
 829. <via x="27.94" y="14.351" extent="1-16" drill="0.3302"/>
 830. <via x="24.638" y="9.779" extent="1-16" drill="0.3302"/>
 831. <via x="26.416" y="5.969" extent="1-16" drill="0.3302"/>
 832. <wire x1="25.18" y1="6.35" x2="26.416" y2="5.969" width="0.4064" layer="1"/>
 833. <wire x1="25.0825" y1="8.89" x2="24.638" y2="9.779" width="0.4064" layer="1"/>
 834. <wire x1="27.94" y1="14.351" x2="28.321" y2="12.7" width="0.4064" layer="1"/>
 835. <wire x1="27.94" y1="14.351" x2="26.289" y2="14.478" width="0.4064" layer="16" curve="56.035891"/>
 836. <polygon width="0.1524" layer="1">
 837. <vertex x="12.954" y="15.621"/>
 838. <vertex x="26.543" y="15.621"/>
 839. <vertex x="26.543" y="4.699"/>
 840. <vertex x="12.954" y="4.699"/>
 841. </polygon>
 842. <via x="13.843" y="12.573" extent="1-16" drill="0.3302"/>
 843. <via x="13.589" y="5.969" extent="1-16" drill="0.3302"/>
 844. <via x="21.59" y="11.049" extent="1-16" drill="0.3302"/>
 845. <via x="20.32" y="12.319" extent="1-16" drill="0.3302"/>
 846. <via x="19.939" y="13.716" extent="1-16" drill="0.3302"/>
 847. <via x="24.638" y="5.0165" extent="1-16" drill="0.3302"/>
 848. <via x="21.971" y="9.144" extent="1-16" drill="0.3302"/>
 849. </signal>
 850. <signal name="N$1">
 851. <contactref element="D4" pad="A"/>
 852. <contactref element="R2" pad="1"/>
 853. <wire x1="20.2692" y1="7.1755" x2="20.481" y2="9.017" width="0.2032" layer="1"/>
 854. </signal>
 855. <signal name="N$2">
 856. <contactref element="D3" pad="A"/>
 857. <contactref element="R2" pad="6"/>
 858. <wire x1="18.7452" y1="5.9436" x2="18.7452" y2="5.7912" width="0.1524" layer="1"/>
 859. <wire x1="19.2024" y1="6.4008" x2="18.7452" y2="5.9436" width="0.1524" layer="1"/>
 860. <wire x1="23.0124" y1="6.4008" x2="19.2024" y2="6.4008" width="0.1524" layer="1"/>
 861. <wire x1="18.7452" y1="5.7912" x2="18.6436" y2="5.5245" width="0.1524" layer="1"/>
 862. <wire x1="23.0124" y1="6.4008" x2="23.08" y2="6.35" width="0.1524" layer="1"/>
 863. </signal>
 864. <signal name="VCC">
 865. <contactref element="SJ1" pad="2"/>
 866. <contactref element="R2" pad="3"/>
 867. <contactref element="R2" pad="5"/>
 868. <contactref element="IC1" pad="8"/>
 869. <contactref element="C1" pad="1"/>
 870. <contactref element="SJ2" pad="2"/>
 871. <wire x1="15.24" y1="10.16" x2="15.24" y2="9.398" width="0.254" layer="16"/>
 872. <wire x1="15.24" y1="9.398" x2="15.748" y2="8.89" width="0.254" layer="16" curve="90"/>
 873. <wire x1="15.748" y1="8.89" x2="17.145" y2="8.89" width="0.254" layer="16"/>
 874. <via x="17.145" y="8.89" extent="1-16" drill="0.3302"/>
 875. <wire x1="17.145" y1="8.89" x2="17.145" y2="8.509" width="0.254" layer="1"/>
 876. <wire x1="17.145" y1="8.509" x2="17.653" y2="8.001" width="0.254" layer="1" curve="90"/>
 877. <wire x1="17.653" y1="8.001" x2="18.6436" y2="7.1755" width="0.254" layer="1" curve="-98.12251"/>
 878. <wire x1="24.9428" y1="14.605" x2="23.622" y2="14.351" width="0.254" layer="1"/>
 879. <wire x1="23.622" y1="14.351" x2="23.1775" y2="13.9065" width="0.254" layer="1" curve="90"/>
 880. <wire x1="23.1775" y1="13.9065" x2="23.1775" y2="10.024096875" width="0.254" layer="1"/>
 881. <wire x1="23.1775" y1="10.024096875" x2="23.1775" y2="8.89" width="0.254" layer="1"/>
 882. <wire x1="23.1775" y1="10.024096875" x2="17.78" y2="10.033" width="0.254" layer="1"/>
 883. <wire x1="17.78" y1="10.033" x2="17.145" y2="8.89" width="0.254" layer="1" curve="96.944639"/>
 884. <wire x1="27.813" y1="5.461" x2="26.543" y2="6.985" width="0.2032" layer="1"/>
 885. <wire x1="26.543" y1="6.985" x2="24.765" y2="7.62" width="0.2032" layer="1" curve="42.521135"/>
 886. <wire x1="24.765" y1="7.62" x2="23.1775" y2="8.89" width="0.2032" layer="1" curve="-80.531747"/>
 887. <wire x1="17.8308" y1="5.5245" x2="18.6436" y2="7.1755" width="0.2032" layer="1"/>
 888. </signal>
 889. <signal name="+5V">
 890. <contactref element="SJ1" pad="3"/>
 891. <contactref element="IC2" pad="3"/>
 892. <contactref element="JP1" pad="5V"/>
 893. <contactref element="JP3" pad="VBUS"/>
 894. <contactref element="JP2" pad="VBUS"/>
 895. <contactref element="C2" pad="1"/>
 896. <wire x1="7.984" y1="8.86" x2="8.763" y2="8.89" width="0.2032" layer="16"/>
 897. <wire x1="8.763" y1="8.89" x2="9.398" y2="8.763" width="0.2032" layer="16" curve="-25.946474"/>
 898. <wire x1="9.398" y1="8.763" x2="11.39" y2="8.56" width="0.2032" layer="16" curve="36.928663"/>
 899. <wire x1="8.69" y1="6.66" x2="13.589" y2="7.493" width="0.4064" layer="1"/>
 900. <via x="13.589" y="7.493" extent="1-16" drill="0.3302"/>
 901. <wire x1="13.589" y1="7.493" x2="14.224" y2="9.144" width="0.4064" layer="16"/>
 902. <wire x1="14.224" y1="9.144" x2="14.4272" y2="10.16" width="0.4064" layer="16"/>
 903. <wire x1="16.002" y1="7.5565" x2="20.5486" y2="7.0612" width="0.4064" layer="16"/>
 904. <wire x1="16.002" y1="7.5565" x2="13.589" y2="7.493" width="0.4064" layer="16"/>
 905. <wire x1="11.39" y1="8.56" x2="13.589" y2="7.493" width="0.4064" layer="16"/>
 906. </signal>
 907. <signal name="+3V3">
 908. <contactref element="SJ1" pad="1"/>
 909. <contactref element="IC2" pad="2"/>
 910. <contactref element="IC2" pad="4"/>
 911. <contactref element="C3" pad="1"/>
 912. <wire x1="22.86" y1="7.0612" x2="22.86" y2="13.259" width="0.4064" layer="16"/>
 913. <wire x1="16.0528" y1="10.16" x2="17.4625" y2="12.7" width="0.254" layer="16"/>
 914. <wire x1="17.4625" y1="12.7" x2="22.86" y2="13.259" width="0.254" layer="16"/>
 915. </signal>
 916. <signal name="PB3">
 917. <contactref element="R1" pad="5"/>
 918. <contactref element="IC1" pad="2"/>
 919. <wire x1="16.0655" y1="8.9408" x2="15.24" y2="9.585" width="0.2032" layer="1" curve="-90"/>
 920. <wire x1="15.24" y1="9.585" x2="15.24" y2="11.557" width="0.2032" layer="1"/>
 921. <wire x1="15.24" y1="11.557" x2="15.875" y2="12.192" width="0.2032" layer="1" curve="-90"/>
 922. <wire x1="15.875" y1="12.192" x2="16.129" y2="12.192" width="0.2032" layer="1"/>
 923. <wire x1="16.129" y1="12.192" x2="16.637" y2="12.7" width="0.2032" layer="1" curve="90"/>
 924. <wire x1="16.637" y1="12.7" x2="17.145" y2="13.208" width="0.2032" layer="1" curve="-90"/>
 925. <wire x1="17.145" y1="13.208" x2="18.0848" y2="13.208" width="0.2032" layer="1"/>
 926. <wire x1="18.0848" y1="13.208" x2="18.2118" y2="13.335" width="0.2032" layer="1" curve="90"/>
 927. </signal>
 928. <signal name="PB4">
 929. <contactref element="R1" pad="8"/>
 930. <contactref element="IC1" pad="3"/>
 931. <wire x1="16.0655" y1="11.3792" x2="18.2118" y2="12.065" width="0.2032" layer="1"/>
 932. </signal>
 933. <signal name="PB5">
 934. <contactref element="IC1" pad="1"/>
 935. <contactref element="U1" pad="5"/>
 936. <wire x1="20.574" y1="14.6304" x2="18.288" y2="14.6304" width="0.1524" layer="1"/>
 937. <wire x1="25.4508" y1="14.6304" x2="20.574" y2="14.6304" width="0.1524" layer="16"/>
 938. <wire x1="27.2796" y1="12.8016" x2="25.4508" y2="14.6304" width="0.1524" layer="16"/>
 939. <wire x1="28.194" y1="12.8016" x2="27.2796" y2="12.8016" width="0.1524" layer="16"/>
 940. <wire x1="18.288" y1="14.6304" x2="18.2118" y2="14.605" width="0.1524" layer="1"/>
 941. <wire x1="28.194" y1="12.8016" x2="28.321" y2="12.7" width="0.1524" layer="16"/>
 942. <via x="20.574" y="14.6304" extent="1-16" drill="0.3302"/>
 943. </signal>
 944. <signal name="PB2">
 945. <contactref element="IC1" pad="7"/>
 946. <contactref element="U1" pad="3"/>
 947. <wire x1="25.908" y1="13.2588" x2="24.9936" y2="13.2588" width="0.1524" layer="1"/>
 948. <wire x1="26.5176" y1="12.6492" x2="25.908" y2="13.2588" width="0.1524" layer="1"/>
 949. <wire x1="26.5176" y1="12.0396" x2="26.5176" y2="12.6492" width="0.1524" layer="16"/>
 950. <wire x1="25.4508" y1="10.9728" x2="26.5176" y2="12.0396" width="0.1524" layer="16"/>
 951. <wire x1="25.4508" y1="8.8392" x2="25.4508" y2="10.9728" width="0.1524" layer="16"/>
 952. <wire x1="26.0604" y1="8.2296" x2="25.4508" y2="8.8392" width="0.1524" layer="16"/>
 953. <wire x1="26.3652" y1="8.2296" x2="26.0604" y2="8.2296" width="0.1524" layer="16"/>
 954. <wire x1="26.67" y1="8.2296" x2="26.3652" y2="8.2296" width="0.1524" layer="1"/>
 955. <wire x1="27.432" y1="8.9916" x2="26.67" y2="8.2296" width="0.1524" layer="1"/>
 956. <wire x1="27.432" y1="9.2964" x2="27.432" y2="8.9916" width="0.1524" layer="16"/>
 957. <wire x1="28.194" y1="10.0584" x2="27.432" y2="9.2964" width="0.1524" layer="16"/>
 958. <wire x1="24.9936" y1="13.2588" x2="24.9428" y2="13.335" width="0.1524" layer="1"/>
 959. <wire x1="28.194" y1="10.0584" x2="28.321" y2="10.16" width="0.1524" layer="16"/>
 960. <via x="26.5176" y="12.6492" extent="1-16" drill="0.3302"/>
 961. <via x="26.3652" y="8.2296" extent="1-16" drill="0.3302"/>
 962. <via x="27.432" y="8.9916" extent="1-16" drill="0.3302"/>
 963. </signal>
 964. <signal name="PB0">
 965. <contactref element="IC1" pad="5"/>
 966. <contactref element="U1" pad="4"/>
 967. <wire x1="27.7368" y1="10.668" x2="24.9936" y2="10.668" width="0.1524" layer="1"/>
 968. <wire x1="28.194" y1="10.2108" x2="27.7368" y2="10.668" width="0.1524" layer="1"/>
 969. <wire x1="24.9936" y1="10.668" x2="24.9428" y2="10.795" width="0.1524" layer="1"/>
 970. <wire x1="28.194" y1="10.2108" x2="28.321" y2="10.16" width="0.1524" layer="1"/>
 971. </signal>
 972. <signal name="PB1">
 973. <contactref element="R2" pad="8"/>
 974. <contactref element="IC1" pad="6"/>
 975. <contactref element="U1" pad="1"/>
 976. <wire x1="21.7932" y1="5.6388" x2="20.2692" y2="5.6388" width="0.1524" layer="1"/>
 977. <wire x1="25.908" y1="5.6388" x2="21.7932" y2="5.6388" width="0.1524" layer="16"/>
 978. <wire x1="26.2128" y1="5.334" x2="25.908" y2="5.6388" width="0.1524" layer="16"/>
 979. <wire x1="26.67" y1="5.334" x2="26.2128" y2="5.334" width="0.1524" layer="16"/>
 980. <wire x1="28.194" y1="6.858" x2="26.67" y2="5.334" width="0.1524" layer="16"/>
 981. <wire x1="28.194" y1="7.62" x2="28.194" y2="7.3152" width="0.1524" layer="16"/>
 982. <wire x1="28.194" y1="7.3152" x2="28.194" y2="6.858" width="0.1524" layer="16"/>
 983. <wire x1="20.2692" y1="5.6388" x2="20.2692" y2="5.5245" width="0.1524" layer="1"/>
 984. <wire x1="28.194" y1="7.62" x2="28.321" y2="7.62" width="0.1524" layer="16"/>
 985. <wire x1="25.908" y1="12.0396" x2="24.9936" y2="12.0396" width="0.1524" layer="1"/>
 986. <wire x1="26.67" y1="11.2776" x2="25.908" y2="12.0396" width="0.1524" layer="1"/>
 987. <wire x1="26.67" y1="8.8392" x2="26.67" y2="11.2776" width="0.1524" layer="16"/>
 988. <wire x1="28.194" y1="7.3152" x2="26.67" y2="8.8392" width="0.1524" layer="16"/>
 989. <wire x1="24.9936" y1="12.0396" x2="24.9428" y2="12.065" width="0.1524" layer="1"/>
 990. <wire x1="28.194" y1="7.3152" x2="28.321" y2="7.62" width="0.1524" layer="16"/>
 991. <via x="21.7932" y="5.6388" extent="1-16" drill="0.3302"/>
 992. <via x="26.67" y="11.2776" extent="1-16" drill="0.3302"/>
 993. </signal>
 994. <signal name="N$3">
 995. <contactref element="U1" pad="2"/>
 996. <contactref element="SJ2" pad="1"/>
 997. <wire x1="28.829" y1="5.461" x2="28.321" y2="7.62" width="0.254" layer="1"/>
 998. </signal>
 999. </signals>
 1000. <errors>
 1001. <approved hash="4,1,c9e1b329f06e264d"/>
 1002. <approved hash="4,1,534e1166326ddcae"/>
 1003. <approved hash="4,1,3a30055136abd42d"/>
 1004. <approved hash="4,1,d0ae76c533e2b370"/>
 1005. <approved hash="4,1,d0a4c0b5ee0f23f9"/>
 1006. <approved hash="4,1,b5de351f7c3bda03"/>
 1007. <approved hash="19,1,62c3881a43f932df"/>
 1008. <approved hash="4,1,132bae3392242f38"/>
 1009. <approved hash="4,1,1329ae3d92142d30"/>
 1010. <approved hash="4,1,1137ac3f93ac2d00"/>
 1011. <approved hash="19,1,45c7589fb32dd051"/>
 1012. <approved hash="19,1,2347cfc746aa4dc6"/>
 1013. <approved hash="19,1,854c617e6797fd81"/>
 1014. <approved hash="19,16,049f9a12051bd183"/>
 1015. <approved hash="19,16,0887e2367106d192"/>
 1016. <approved hash="4,16,702254f8493298de"/>
 1017. <approved hash="4,16,8dc7b25f45976d2e"/>
 1018. <approved hash="4,16,4cf59da7211fcef1"/>
 1019. <approved hash="4,16,24dccf6e49fa9ec4"/>
 1020. <approved hash="4,16,1839d6c4b67ea1dd"/>
 1021. <approved hash="4,16,8f76f7eced4e170a"/>
 1022. <approved hash="4,16,bec9566b025a2dba"/>
 1023. <approved hash="19,16,67f30b4abeea0ac8"/>
 1024. <approved hash="19,16,cd1ef92ed3bf1988"/>
 1025. <approved hash="4,16,132bae3392242f38"/>
 1026. <approved hash="4,16,1329ae3d92142d30"/>
 1027. <approved hash="4,16,1137ac3f93ac2d00"/>
 1028. </errors>
 1029. </board>
 1030. </drawing>
 1031. <compatibility>
 1032. <note version="6.3" minversion="6.2.2" severity="warning">
 1033. Since Version 6.2.2 text objects can contain more than one line,
 1034. which will not be processed correctly with this version.
 1035. </note>
 1036. </compatibility>
 1037. </eagle>